In het groene buitengebied van de agrarische kinderopvang is ‘natuur’ in haar volle omvang te vinden en altijd aanwezig. Hierdoor speelt de natuur een wezenlijke rol bij het reilen en zeilen op onze kinderopvanglocaties. Dat de omgeving van een boerderij een bijzondere en unieke meerwaarde biedt aan het opvoeden van jonge kinderen moge duidelijk zijn!

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen zich, in regelmatig contact met natuur en natuurlijke elementen, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een meer versteende en verstedelijkte omgeving.

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf!

De VAK ondersteunt daarom ondernemers en personeel in het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis rondom het gebied van pedagogiek en agrarische groene pedagogiek. Respect, ruimte, rust en regelmaat zijn voor de VAK belangrijke speerpunten in ons pedagogisch handelen even als  in de omgang met elkaar!

Klompen!

“Elke dag buiten zijn, lekker aan het werk en ondertussen regelmatig even in de verte kijken, zomaar zonder reden, dat doe ik al mijn leven lang. Het verveelt nooit en ik zou het niet kunnen missen!” (Aan het woord een oudere boer die nog steeds meewerkt op de familieboerderij.)

”Zeggen ze dat het gezond is en zorgt dat je niet in de stress schiet? Hebben ze dat op de universiteit moeten onderzoeken? Ze hadden het gratis aan mij kunnen vragen, want dat is toch logisch! Dat kan je toch op je klompen aanvoelen!”

Bovenstaande is een typerend stukje uit ons pedagogisch beleid, bent u op zoek naar een kinderopvang voor uw kinderen en wilt u zien hoe wij als agrarische kinderopvang invulling geven aan kinderopvang, neem dan contact op met een van onze locaties voor een bezoek! U vindt de ondernemers via het locatiekaartje.