De coöperatie Verenigde Agrarische Kinderopvang u.a. (VAK) bestaat uit een bestuur en een werkorganisatie voor de uitvoering van de VAK-formule.

Monique Litjens

Bestuurslid 06-25328181

Jim Ketelaars

Bestuurslid kwaliteit 06-54753912

Petra Blom

Secretaris / Vertouwenspersoon 06-23853225

Gert Timmermans

Penningmeester

Peter Gille

Voorzitter 06-51343526