Ondernemers die zijn aangesloten bij de VAK kunnen profiteren van de speciaal voor hen ontwikkelde agrarische kinderopvangformule. Het hart hiervan is vertaald in ons Pedagogische Beleid en onze  ‘Groene Pedagogiek’ .

Op de eerste plaats bieden alle bij de VAK aangesloten ondernemers een goede kinderopvang aan volgens de landelijk geldende normen op een locatie die verbonden is met een agrarisch bedrijf. De vereniging is bedoeld voor ondernemers met een kinderopvang voor 0-4 jarigen, ondernemers die ruimte bieden voor Buiten Schoolse Opvang (BSO) en ondernemers die beide mogelijkheden aanbieden.

De VAK- ondernemers onderscheiden zich van de gewone kinderopvangcentra door het feit dat zij opvang binnen de agrarische setting bieden. Hierdoor kunnen zij dagelijks in hun aanbod gebruik maken van de natuurrijke en veelzijdige landelijke en agrarische omgeving van hun kinderopvang en daarbij passende activiteiten aanbieden.

Pedagogische Uitgangspunten & Groene Pedagogiek

Als pedagogische uitgangspunten hanteren we de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.

Voor het formuleren van een passende pedagogische visie, waarin de kracht van de agrarische omgeving tot zijn recht komt, hebben we ons verder laten inspireren door de visies van enkele vooraanstaande nationale en internationale ontwikkelingspsychologen en pedagogen. Deze visies en de bijbehorende pedagogische uitgangspunten vormen de basis van ons dagelijks pedagogisch handelen.

Kwaliteit

Om de VAK formule actueel en onze dienstverlening scherp te houden hebben wij ervoor gekozen om onze formule jaarlijks te laten toetsen door een erkende keuringsinstantie.

Dit kwaliteitssysteem geeft ondernemers en ouders de garantie dat er voor een professionele dienstverlening is gekozen!

Naast de externe audits door een erkende instantie, houden wij jaarlijks interne audits bij onze ondernemers om te kunnen meten of de formule op de juiste manier wordt uitgedragen en is geïmplementeerd.

Elk kinderdagverblijf volgens de Wet Kinderopvang wordt vervolgens ook nog getoetst door de eigen gemeente. Deze toetsing vindt plaats door de GGD. Hun bevindingen, in de vorm van een inspectierapport, vallen in te zien via het Landelijke Register Kinderopvang.

Daarnaast is de mening van ouders, personeel en ook de ondernemer heel waardevol voor de VAK. De meningen van de verschillende doelgroepen helpen ons om te evalueren, te meten of wij erin slagen onze kernwaarden uit te dragen en zij laten ons zien of onze dienstverlening (nog) aansluit bij hun wensen en behoeftes. Deze uitkomsten worden gebruikt om onze formule te blijven verbeteren!