De speciaal voor de VAK ontwikkelde formule is bedoeld voor alle agrariërs die een professionele en onderscheidende kinderopvang willen realiseren. De formule richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt een breed pakket van diensten. Daarnaast is er natuurlijk het veilige gevoel onder gelijken te zijn, ondernemers met een soortelijke achtergrond en met dezelfde visie, die elkaar steunen en kennis met elkaar kunnen delen.

Al na gelang de fase waarin u zelf zit zult u gebruik kunnen maken van ons netwerk en onze diensten.

Informatie  fase
Tijdens de informatiefase kan een geïnteresseerde ondernemer vrijblijvend informatie aanvragen. Naar aanleiding hiervan wordt contact met u opgenomen, de VAK wil zich namelijk graag een beeld vormen van u en uw achtergrond. Wat voor agrarisch bedrijf betreft het, waar is het gevestigd etc. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons diverse brochures die u verder kunnen helpen.

Oriëntatiefase
Tijdens deze fase krijgt de ondernemer bezoek van een medewerker / coördinator van de VAK op het eigen bedrijf, om te kijken welke concrete mogelijkheden er zijn (toegesneden op de eigen situatie). Tijdens deze fase wordt een voorbeeld van een meerjaren economisch overzicht voor de opzet van de verschillende vormen kinderopvang bekeken. Deze economische overzichten geven een beeld van de verdiensten en onkosten.

Ontwikkelingsfase
Bij het ontwikkelen van kinderopvang op de boerderij gaat het om meer dan alleen de locatie. De formule van de VAK is gebaseerd op onze unieke groene agrarische pedagogische visie. Dit betekent dat de meerwaarde van de boerderij en het contact met de natuur maar ook onze kernwaarden overal in terug te vinden zijn; niet alleen in ons pedagogisch beleidsplan, maar ook in de inrichting en het gebruik van de ruimte in en om het toekomstige kinderdagverblijf; zelfs in de manier hoe wij met ons personeel omgaan. Als u heeft besloten lid te worden van de coöperatie, dan kunt u gebruik maken van ons volledige dienstenpakket. Ter voorbereiding op het werken met onze formule gaat u een basistraining volgen. In de basistraining wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke facetten waar u als ondernemer en eigenaar van een kinderdagverblijf mee te maken krijgt. Denk hierbij aan: ondernemerschap, de pedagogische visie, werken met personeel, wet- en regelgeving en werken met een kwaliteitssysteem.

Exploitatiefase
Uw kinderopvang is in bedrijf. Tijdens deze fase kunt u rekenen op:
• Trajectbegeleiding, deze begeleiding is gericht op praktijk gerichte individuele vragen van de ondernemer op het gebied van management en/of inhoud.
• Helpdesk en ondersteuning door de kwaliteitsmedewerker
• Bijeenkomsten voor uitwisseling met collega’s
• Pedagogische Helpdesk
• Jaar- en ledenvergaderingen
• Intranet; nieuws, agenda, beleid, aanbod van trainingen, altijd actuele Wet en Regelgeving, sectorinformatie etc.
• Onderhoud en ontwikkeling van onze formule inclusief alle handboeken, protocollen en formulieren
• Gezamenlijke acties op het gebied van PR