De agrarische kinderopvangformule bied agrariërs kansen om kinderopvang op hun boerderij te realiseren en te exploiteren.

Bedrijf naast een bedrijf

Een tweede bedrijf op een boederij betekent meer economisch perspectief voor het boerengezin, maar ook voor de regio. Echter het realiseren van een volwaardig en professioneel kinderdagverblijf op een boerderij is niet eenvoudig. De opvang moet voldoen aan veel regels, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening en Milieu en overige gezondheids- en veiligheidseisen gesteld aan de sector kinderopvang. Daarnaast is het dagelijks reilen en zeilen in de kinderopvang ook aan regels gebonden; denk hierbij aan  alle bepalingen uit de Wet Kinderopvang.

Met de formule van de VAK kiest u niet alleen voor kwaliteit en een onderscheidende formule maar ook voor een veilige start en de steun en saamhorigheid van een coöperatie van leden die weten wat het inhoud om een agrarisch bedrijf te voeren en een professioneel kinderdagverblijf op en uit te bouwen.

Onze Groene Formule

Zoals eerder gezegd draag de VAK vanuit zijn agrarische achtergrond kinderen en ondernemers een GROEN HART toe.

De VAK staat voor:

  • VERBONDENHEID met de natuur maar ook met je medemens, je collega’s, je regio, de ouders en noem maar op; je hoeft het niet alleen te doen.
  • AUTHENTICITEIT oftewel echtheid, in zijn, hoe wij elkaar bejegenen en met elkaar om gaan; maar ook in de ervaringen die kinderen kunnen opdoen in de natuur en met de dieren op een boerderij.
  • KRACHT die ontstaat als je mag zijn wie je bent, steun en veiligheid ervaart en zelfbewust in het leven kan staan omdat je de ruimte en kansen hebt gekregen jezelf te zijn en de nodige vaardigheden te ontwikkelen.

Deze waarden dragen wij actief uit en zijn verweven door onze hele bedrijfsvoering.