De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt een significante bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Onze Visie

Agrarische kinderopvang oftewel kinderopvang op een boerderij en volgens de VAK formule voegt iets bijzonder toe aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen en onderscheid zich daarmee wezenlijk van regulieren kinderopvang.

Op de boerderij is zoveel meer mogelijk dan agrariërs tot nu toe hebben gedacht! Voor een boer zijn veel dingen vanzelfsprekend die voor andere mensen in Nederland een luxeproduct zijn – Ruimte, rust, regelmaat van leven, een gevoel van saamhorigheid gebaseerd op wederzijds respect; met mensen net zoals met de natuur om ons heen – en dit is zo bijzonder. Bijzonder kostbaar en waardevol met name voor de opvoeding  van kinderen.

In onze beleving zou iedere stad moeten beschikken over een VAK kinderdagverblijf! Waar het kind in de natuur centraal staat!

Onze Missie

De Verenigde Agrarische Kinderopvang is opgericht en  stelt zich tot doel om agrariërs te ondersteunen bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op hun agrarische bedrijf. Daarnaast draagt de VAK kinderen met veel passie een GROEN HART toe!

Door het (uit-)voeren van de VAK formule dragen wij bij aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een groene, natuurlijke omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Wij willen hierdoor onze bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij van morgen. Dit doen wij door kinderen op een vanzelfsprekende manier te ondersteunen in het verkrijgen van een positief zelfbeeld met daarin de boodschap: ‘Ik mag er zijn!’ en ‘Ik kan het aan!’.

Onze formule is erop gericht om kinderen te ondersteunen in een gezonde emotionele, geestelijk en fysieke ontwikkeling en hun maximaal te laten profiteren van alles wat een VAK kinderdagverblijf te bieden heeft. Daarnaast is de VAK er om agrariërs te ondersteunen in het oprichten van een eigen agrarisch kinderdagverblijf.