In 2013 zijn wij de Mukkenstal gestart met het doel om kinderen het recht te geven in een groene omgeving met dieren op te groeien. Daarbij mogen kinderen veel buiten spelen, vies worden en zien en proeven waar hun eten vandaan komt. Hiermee willen wij kinderen op laten groeien tot zelfstandige en evenwichtige personen.

Belangrijke normen en waarden hierbij vinden wij kwaliteit en open communicatie zodat wij samen met ouders op een zo goed mogelijke manier dit bovenstaande doel kunnen bereiken. Bij alle dagelijkse handelingen zijn wij bewust van het feit dat alle kinderen anders zijn en dat een kind goed is zoals hij/zij is.

De Mukkenstal biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar verdeeld over verschillende groepen:

  • 2 dagopvang groepen voor 15 kinderen van 0 tot ongeveer 3 jaar
  • 1 dagopvang groep voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar
  • 1 peuterspeelgroep met VVE aanbod voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar, alleen in de ochtenden
  • Buitenschoolse opvang voor 40 kinderen op de Mukkenstal
  • Buitenschoolse opvang voor 40 kinderen op de Mukkenweide

Daarnaast is het voor kinderen op de buitenschoolse opvang mogelijk om zwemles af te nemen onder BSO-tijd.

Meer informatie vind je op www.demukkenstal.nl

 of 0625328181