Brancheorganisatie, 20 mei 2019

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet, die onderdeel is van het Regeerakkoord, heeft kortweg als doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen, dit door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wab is 1 januari 2020.

In de aanloop naar de behandeling in de Eerste Kamer was er vanuit verschillende hoeken al de nodige kritiek op het wetsvoorstel. Ook als Brancheorganisatie Kinderopvang hebben wij al in mei 2018, in onze reactie op de internetconsultatie over de Wab, onze zorgen en kritiek geuit. Daarbij zijn we, gelet op het belang van flexibele krachten voor de kinderopvang, vooral ingegaan op de voorgenomen maatregelen ten aanzien van oproepovereenkomsten.

Nu het, ondanks de kritieken op de Wab, steeds zekerder lijkt te worden dat deze wet er gaat komen, zullen we jullie als leden intensiever gaan informeren.

Afgelopen maart organiseerden we al een kennissessie actualiteiten arbeidsrecht, waarbij ook volop aandacht is besteed aan de Wab en de gevolgen daarvan voor de kinderopvang praktijk. De komende maanden zullen we meer van dit soort kennissessies organiseren. Houd onze website hiervoor in de gaten.

Verder bekijken we nog of en hoe we onze leden ook op andere wijzen kunnen helpen bij de voorbereiding op de nieuwe wet