Brancheorganisatie, 16 mei 2019

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft op verzoek van de Belastingdienst op 6 mei jl. een lijst met issues aangeleverd die voor het Verbetertraject Toeslagen van belang zijn voor kinderopvangorganisaties. De input is door onze stuurgroepleden van de Stuurgroep Financiën verzameld en gebundeld.

De lijst die de BK bij de Belastingdienst heeft ingeleverd is een opsomming van de belangrijkste punten die wij hebben willen aanstippen met het oog op de plannen van de Belastingdienst. Het gaat dan om de volgende ‘top 8’ van punten:

  • Het pakket aan nieuw aan te leveren gegevens is uitgebreider dan de huidige set aan gegevens. Voor grote kinderopvangorganisaties is dit niet zozeer een grote uitdaging, maar voor kleine organisaties wel en zeker voor gastouderbureaus.
  • Een goede evaluatie van de huidige aanlevering van gegevens is een voorwaarde voor een goede uitvoering van het Verbetertraject.
  • De nadruk moet blijven liggen op preventie van nabetalingen/terugvorderingen. Aan te leveren gegevens moet sluitstuk zijn en geen doel op zich. Gezien de huidige focus bij de Belastingdienst op de aanlevering van gegevens ligt de prioriteit wat ons betreft verkeerd.
  • Op basis van set van gegevens van kinderopvangorganisatie de toeslag aanpassen door de Belastingdienst levert grote risico’s op voor ouders, met name voor gastouderbureaus.
  • Het traject mag niet betekenen dat kinderopvangorganisaties verantwoordelijk worden voor de gegevens die ouders aan moeten leveren.
  • De termijn voor aanpassing softwareleveranciers is nog onduidelijk.
  • Planning van juli 2020 is wat ons betreft onhaalbaar.
  • Concentratie op de belangrijkste stap: het tijdig signaleren van het stoppen van de kinderopvang, zodat snel genoeg de toeslag stopgezet kan worden door de Belastingdienst (in geval van niet tijdig doorgeven door de ouders). Dat is makkelijker in te voeren en heeft een groot effect op het probleem. Later kan dan een stap gemaakt worden om ook de kleinere terugvorderingen aan te pakken.

Van half mei tot en met begin juni vinden er weer verschillende vervolgbijeenkomsten plaats met de panels waarin leden van onze Stuurgroep Financiën & Economie zitting hebben. De laatste van deze reeks vindt plaats op 6 juni. Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de voortgang in het Verbetertraject Belastingdienst.