Brancheorganisatie, 30 april 2019

Bij de helpdesk worden veel vragen gesteld over de taaleis 3F. Daarom is in samenspraak met de IKK-werkgroep Kinderopvang is een vak een notitie ontwikkeld met informatie over de IKK-maatregel Taaleis 3F, die per 1 januari 2023 van kracht wordt. Ook de taaleis 3F voor de voorschoolse educatie is hierin meegenomen.

Deze notitie bevat feitelijke informatie over wat de taaleis inhoudt en hoe aangetoond kan worden dat een pedagogisch medewerker het vereiste niveau beheerst. Als handreiking voor werkgevers staan er ook tips en voorbeelden in over de implementatie en de borging.